[Người Bán] Đổi tên đăng nhập Shopee hay Link Shop mới nhất 2021

[Người Bán] Đổi tên đăng nhập Shopee hay Link Shop mới nhất 2021

Hiện tại Shop kinh doanh trên Shopee có thể đổi tên đăng nhập hay là link shop để phù hợp với tên Shop.

Cách đổi : Kênh Người Bán -> Tài Khoản -> Hồ Sơ Của Tôi { Sửa }
Thao tác trên trình duyệt trên WEB nhé.

– Mỗi 30 ngày mới được thay đổi 1 lần nên lưu ý suy nghĩ kĩ.

[Người Bán] Đổi tên đăng nhập Shopee hay Link Shop mới nhất 2021

 

Default image
KinhNghiemAZ
Bài viết: 6875

Bình luận